POLITYKA PRYWATNOŚCI

Czym jest Polityka Prywatności?

Nasza polityka prywatności i ochrony danych osobowych ma za zadanie wyjaśnić kim jesteśmy, dlaczego i jak przetwarzamy dane osobowe oraz poinformować o przysługujących prawach wszystkich, których dane osobowe przetwarzamy.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie niniejszej Polityki, (chyba że ta polityka stanowi inaczej). Pełna informacja o nas:

CHEMET S.A.
ul. Sienkiewicza 47
42-600 Tarnowskie Góry
Telefon: +48 32 39 33 300
Kraj: Polska

Email do Specjalisty ds. Ochrony Danych Osobowych: ds@chemet.com.pl

Współadministratorem danych osobowych jest:

CHEMET GLI SAS
22 rue Norbert Portejoie
86400 Saint-d`Exideuil
Telefon: +33 6 07 81 67 75
Kraj: Francja

Email do Specjalisty ds. Ochrony Danych Osobowych: pierrick.rivet@GLI-gaz.fr

Czyje dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy:

 • Jesteś naszym pracownikiem
 • zostałeś naszym klientem lub dostawcą;
 • kontaktujesz się z nami poprzez formularz kontaktowy w sprawie zapytania / zgłoszenia;
 • wysyłasz do nas swoją aplikację w celu rekrutacji pracowników;
 • bierzesz udział w dyskusjach pod artykułami publikowanymi na naszych profilach społecznościowych;

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Twoje dane osobowe możemy przetwarzać, jeśli otrzymaliśmy je bezpośrednio od Ciebie lub z innego źródła.

Jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy?

Możemy przetwarzać Twoje dane takie jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres;
 • numer telefonu;
 • adres email;

Jeśli jesteś naszym pracownikiem lub potencjalnym pracownikiem, to dodatkowo przetwarzamy dane:

 • data urodzenia;
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 • wykształcenie (w tym posiadane uprawnienia);
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • dane zgodne z Kodeksem pracy artykuł 22(1) oraz innymi przepisami prawa; odnoszącymi się do pracownika;
 • dane dotyczące stanu zdrowia;
 • wizerunek, jeśli nam go udostępnisz.

Komunikacja z nami

Komunikując się z nami przez telefon, email, naszą stronę internetową, media społecznościowe lub w inny sposób przekazujesz nam swoje dane osobowe. Informacje o sobie możesz nam przekazać gdy:

 • używasz naszej strony internetowej;
 • otrzymujesz lub płacisz za nasze towary lub usługi;
 • dostarczasz nam swoje towary lub usługi;
 • pytasz o nasze towary lub usługi;
 • składasz zamówienie;
 • kiedy kontaktujesz się z nami w celu poinformowania o problemie;
 • kiedy składasz aplikację w celu wzięcia udziału w rekrutacji pracowników;
 • ewentualnie kiedy podejmujesz którąkolwiek z wymienionych czynności w imieniu osoby, dla której pracujesz.

Kiedy jesteś naszym pracownikiem

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie wymaganiami przepisów prawa dotyczącymi zatrudnienia pracownika np. Kodeks pracy. Na przetwarzanie wszelkich dodatkowych danych jak numer telefonu, adres e-mail czy wizerunek powinieneś wyrazić zgodę, chyba, że inaczej wskazują przepisy prawa np. Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych.

Przetwarzanie Twoich danych jest zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r art. 6.1. litera a, b, c i f oraz krajowymi, obowiązującymi przepisami prawa m.in. Ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018, Kodeks pracy art. 22 (1) § 2.

Kiedy chcesz pracować w CHEMET S.A.

Udostępniasz nam szereg swoich danych, wszelkie wskazówki dostępne są w Regulaminie aplikacji na naszej stronie https://sa.chemet.eu/kariera/ lub https://sas.chemet.eu/career/

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzanych rekrutacji na podstawie Kodeksu pracy art. 22 (1) § 1 oraz art. 6.1. lit. a, b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz pozostałymi, obowiązującymi przepisami prawa.

Co jeśli współpracujemy z Tobą lub z pomiotem dla którego pracujesz?

Jeśli współpracujemy z Tobą lub jesteś pracownikiem naszego klienta lub dostawcy możemy mieć dostęp do Twoich informacji takich jak:

 • wszelkie informacje dotyczące zawartych transakcji wynikających z naszej współpracy;
 • wszelkie pozostałe informacje dotyczące Ciebie, których przetwarzanie jest konieczne, aby zawrzeć lub wykonywać umowę z Tobą lub z osobą, dla której pracujesz.
 • informacje dotyczące Ciebie, które przekazujesz nam lub które my zdobywamy, kiedy nas odwiedzasz, zostawiasz swoje zapytanie / zgłoszenie itp.

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera b, c i f.

Co kiedy korzystasz z naszej strony Internetowej?

Korzystając z naszej strony udostępniasz nam m.in.:

 • informacje o rodzaju i wersji przeglądarki internetowej;
 • ustawieniach strefy czasowej;
 • informacje o Twojej wizycie – kraj z jakiego dokonałeś odwiedzin naszej strony;
 • strumień kliknięć (clickstream) wpływający do naszej strony internetowej, przepływający przez nią i wypływający z niej (w tym data i czas);
 • informacje co oglądałeś lub czego szukałeś;
 • czas odpowiedzi strony;
 • długość Twoich odwiedzin;
 • rodzaj urządzenia z jakiego korzystasz np. komputer, telefon.

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera b, c i f.

Cookies czyli ciasteczka

Informujemy, że nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies tzw. ciasteczka.

Cookies są to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu (np. poprzez zapamiętanie poprzednio otwartych tekstów i szybsze ich ponowne wczytywanie). Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcje przyjmowania cookies, jednak może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu.

Google Analytics

CHEMET SA korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Facebook, Instagram i LinkedIn

Na stronach CHEMET znajduje się zintegrowany plugin (wtyczka) portalu społecznościowego Facebook i Instagram, których  Administratorem jest Facebook Inc. 1601 South Carolina Avenue, Palo Alto, CA 943404, USA oraz do portalu LinkedIn, którego administratorem jest LinkedIn Ireland Unlimited Company,  Wilton Plaza, Wilton Pl, Saint Peter’s, Dublin, 2, Irlandia. Pluginy do portali znajdują się pod znacznikami, które je symbolizują.

Kiedy odwiedzasz naszą stronę, następuje automatyczne połączenie poprzez plugin pomiędzy serwerem Facebooka, Instagrama lub LinkedIn, a Twoją przeglądarką internetową. Portale otrzymają wtedy informację, że Ty pod swoim adresem IP odwiedziłeś naszą stronę. Jeśli klikniesz na znacznik portalu w czasie kiedy jesteś zalogowany w swoim koncie na portalu, to zawartość naszej strony może zostać podlinkowana do Twojego profilu. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronach każdego z portali.

Jeśli nie życzysz sobie, aby Facebook, Instagram lub LinkedIn odnotowywał fakt Twoich odwiedzin na naszej stronie, prosimy o użycie trybu Incognito w przeglądarce.

Co robimy z danymi osobowymi dotyczącymi Ciebie?

Pozyskane dane osobowe możemy przetwarzać w następujących celach:

 • podpisanie i wykonanie zawartej pomiędzy nami umowy lub umowy z Twoim pracodawcą;
 • dostarczanie Ci towarów lub usługi;
 • otrzymanie towarów lub usług od dostawców;
 • zarządzanie i administrowanie relacjami z naszymi klientami, dostawcami lub innymi użytkownikami naszych towarów i usług;
 • reklama i sprzedaż naszych towarów i usług;
 • prowadzenie rekrutacji pracowników;
 • administrowanie naszą stroną internetową zgodnie z naszymi warunkami i dla celów wewnętrznych, w tym do rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania, badania, a także dla celów statystycznych, w tym polepszenia naszej strony internetowej tak, żeby jej zawartość była przedstawiona w sposób najbardziej odpowiedni dla Ciebie i Twojego komputera;
 • zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i odporności naszej strony internetowej.

Komu ujawniamy Twoje dane osobowe?

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 • właściwe podmioty trzecie, czyli przede wszystkim nasi partnerzy biznesowi, dostawcy i podwykonawcy w celu wykonania zawartej pomiędzy nami umowy lub załatwienia wszelkich pozostałych spraw zachodzących w ramach relacji z Tobą lub z osobą, dla której pracujesz;
 • naszym doradcom prawnym i innym zawodowym doradcom lub dostawcom usług;
 • dostawcom usług analitycznych i wyszukiwarek internetowych (włącznie z narzędziami testującymi A/B). Wspierają nas oni w polepszaniu i optymalizacji naszej strony internetowej.
 • Inne możliwe sytuacje udostępnienia / przekazania Twoich danych.

Może się zdarzyć, że będziemy zobowiązani do udostępnienia / przekazania Twoich danych osobowych aby:

 • wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny;
 • dochodzić powstałych roszczeń, jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce;
 • w celu zastosowania lub egzekucji warunków zawartej z Tobą umowy,
 • w celu ochrony naszych praw, mienia lub naszego i/lub naszych klientów i innych osób bezpieczeństwa – wlicza się w to wymiana informacji z innymi przedsiębiorcami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami oraz z celu ograniczania ryzyka np. kredytowego.

Na jakich podstawach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Podsumujmy, zgodnie z wymogami przepisów prawa Twoje dane przetwarzamy:

 • jeżeli podając nam swoje dane osobowe wyrazisz zgodę na ich przetwarzanie w określonym przez nas celu (RODO artykuł 6 ustęp 1 litera a);
 • mamy wykonać umowę, której jesteś stroną lub w celu podjęcia czynności na Twoje żądanie przed zawarciem takiej umowy (RODO artykuł 6 ustęp 1 litera b, KP art. 22 (1) § 1 i 2);
 • w celu wywiązania się z prawnego obowiązku, który na nas ciąży (RODO artykuł 6 ustęp 1 litera c);
 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub inny podmiot z nami powiązany pod warunkiem, że Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności, które wymagają ochrony Twoich danych osobowych, nie będą miały nadrzędnego charakteru wobec tych interesów (RODO artykuł 6 ustęp 1 litera f).

Gdzie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy na terytorium Unii Europejskiej, jednakże do celów realizacji umowy mogą one zostać przekazane do kontrahentów z państw trzecich.

Prosimy, abyś pamiętał, że zamieszczane przez Ciebie na naszych kontach portali społecznościowych posty, które publikujesz na są publiczne i każdy może mieć do nich dostęp. Pomimo iż podejmiemy wszelkie starania, żeby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować w pełni bezpieczeństwa Twoich danych upublicznianych przez Ciebie na naszej kontach naszych portali, w związku z czym wszelkie udostępnianie danych dokonywane jest na Twoją odpowiedzialność.

Przez jaki okres przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak to jest konieczne dla celu lub celów, dla których Twoje dane zostały pierwotnie zebrane. Po tym czasie Twoje dane będą usunięte lub zarchiwizowane – za wyjątkiem sytuacji, gdy dalsze przetwarzanie będzie dla nas konieczne w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, który na nas ciąży lub dla innego usprawiedliwionego, zgodnego z prawem celu.

Dane kandydatów przetwarzane są przez 1 rok od złożenia aplikacji, jeżeli kandydat wyrazi na to zgodę.

Jakie prawa Tobie przysługują?

Ponieważ przetwarzamy Twoje dane osobowe przysługują Ci wynikające z tego tytułu prawa:

 • dostępu do Twoich odnośnych danych osobowych (prosimy o zapoznanie się z informacjami poniżej);
 • poprawienia Twoich nieaktualnych danych, które przetwarzamy, a które uległy zmianie od momentu, kiedy je nam podałeś;
 • jeśli inne przepisy tego nie wykluczają oraz nie mamy podstawy, aby Twoje dane przetwarzać, możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych;
 • jeżeli Twoje dane przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz w każdej chwili i w dowolnym momencie wycofać udzieloną nam zgodę, będzie to skutkowało zaprzestaniem przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • jeżeli będziesz miał zastrzeżenia co do sposobu przetwarzania przez nas swoich danych osobowych, możesz bezpośrednio skontaktować się z nami (mailowo lub telefonicznie ze Specjalistą ds. Ochrony Danych Osobowych) lub wnieść oficjalną skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Procedura realizacji praw osób, których dane osobowe są przetwarzane przez CHEMET dostępna jest w ‘Plikach do pobrania’.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Jeżeli Twoje dane przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz w dowolnym momencie wycofać udzieloną nam zgodę, wysyłając nam email na ds@chemet.com.pl lub (język polski lub angielski) lub pierrick.rivet@GLI-gaz.fr  (język francuski lub angielski) .

W jaki sposób możesz skorzystać z prawa dostępu do Twoich danych?

W bardzo prosty sposób – wysyłając nam email na ds@chemet.com.pl (język polski lub angielski) lub pierrick.rivet@GLI-gaz.fr (język francuski lub angielski). Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się z Tobą, aby w celu potwierdzenia Twojej tożsamości, możemy także wymagać podania dalszych informacji zanim odpowiemy na Twoje żądanie lub udzielimy Ci informacji zwrotnych.

Organ nadzorczy Ochrony Danych Osobowych w Polsce i we Francji

Organem nadzorczym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, a we Francji CNIL. Podmiot ten może udzielić Ci niezbędnych informacji o Twoich prawach i naszych obowiązkach w odniesieniu do Twoich danych osobowych, a także zajmować się skargami, które możesz zgłosić, jeżeli uznasz, że niewłaściwie przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Zmiany naszej polityki

Aktualna wersja Polityki Prywatności jest zawsze dostępna na naszej stronie internetowej, dlatego prosimy o regularne odwiedzanie naszej strony w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

Data ostatniej aktualizacji naszej polityki

Ostatnia aktualizacja miała miejsce w dniu 17 lutego 2023.