Ireneusz Popiół

CHEMET S.A.
Prezes Zarządu
Dyrektor Zarządzający

CHEMET GLI SAS
Prezes Zarządu

Piotr Frycz

CHEMET S.A.
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Operacji Międzynarodowych

CHEMET GLI SAS
Dyrektor Generalny


CHEMET S.A.

Katarzyna Głowik

Członek Zarządu

Dyrektor ds. Technicznych

Rafał Śliż

Prokurent

Dyrektor ds. Finansowych

Marek Kukofka

Prokurent

Dyrektor ds. Jakości

Bartosz Urbaniak

Członek Zarządu

Dyrektor ds. Handlowych

Szymon Macioszek

Prokurent

Główny Księgowy

Sonia Kawalec

Dyrektor ds. Personalnych


CHEMET GLI SAS

Borys Hymczak

Zastępca Dyrektora Generalnego

Dyrektor ds. Finansowych

Yann Deschamps

Dyrektor ds. Operacyjnych

Dirane Joulakian

Dyrektor ds. Przemysłowych

Radosław Jedlecki

Dyrektor ds. Handlowych


Nasz zespół

75 lat historii CHEMETU to trzy pokolenia pracowników, którzy przez wszystkie lata wnosili swój wkład w obecną pozycję rynkową i technologiczną zakładu. Międzypokoleniowa wymiana poglądów i doświadczeń przyczynia się do ciągłego wzrostu kwalifikacji pracowników oraz identyfikacji z firmą, jej celami i specjalizacją. Obecnie Grupa CHEMET zatrudnia ponad 1100 pracowników, w tym prawie 1000 osób na stanowiskach bezpośrednio oraz pośrednio produkcyjnych.

Kadra Menedżerska i Inżynierska

Trzonem naszego zespołu jest blisko 70-osobowa, doświadczona kadra inżynierska i techniczna, odpowiedzialna za procesy projektowe, produkcyjne, jak również kontrolę jakości.

Silna marka i pozycja rynkowa Spółki to także zasługa prężnie działającego Działu Sprzedaży i Marketingu. Również tutaj zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie urządzeń ciśnieniowych, legitymujących się wieloletnim doświadczeniem we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi oraz dogłębną znajomością specyfiki obsługiwanych branż.

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne

Nasze biura projektowo-konstrukcyjne specjalizują się przede wszystkim w projektowaniu zbiorników ciśnieniowych oraz jednostkowej aparatury procesowej, a w szczególności w przygotowywaniu dokumentacji warsztatowej dla potrzeb wydziałów produkcyjnych.

W skład biura wchodzi również sekcja technologiczna i spawalnicza. Odpowiada ona głównie za przygotowanie oraz wdrażanie nowych technologii produkcji i spawania, dzięki którym CHEMET może zwiększać swoją przewagę konkurencyjną na rynku oraz poszerzać ofertę rynkową w zakresie aparatury procesowej.

75 lat historii CHEMETU


Pierwsze lata zakładu

1940-1945

Niemiecka Fabryka Maszyn „SEIFERT” otwiera na terenie obecnego zakładu wydział produkcji zamiejscowej, specjalizujący się w wytwarzaniu rurociągów z rur bez szwu oraz rur spawanych, lekkich konstrukcji stalowych oraz zbiorników.

1945-1968

Po zakończeniu wojny państwowa Fabryka Maszyn skoncentrowała się na produkcji rurociągów spawanych oraz giętych. Stopniowo, od początku lat 50-tych, profil produkcyjny zakładu zaczął ewoluować w kierunku aparatury chemicznej – zbiorników i chłodnic amoniakalnych, zbiorników solanki, wymienników ciepła oraz chłodnic międzystopniowych. W roku 1955 zakład rozpoczął działalność eksportową – pierwsze dostawy aparatury przemysłowej do ZSRR, Iranu, Chin i Korei. Począwszy od roku 1961 firma skoncentrowała się wyłącznie na wytwarzaniu aparatury chemicznej.

Szybki rozwój

1968-1975

Firma zmienia nazwę na Zakłady Aparatury Chemicznej CHEMET, a wkrótce rozpoczyna się największa modernizacja zakładu – m. in. uruchomienie linii technologicznej do produkcji zbiorników przenośnych na ciekły chlor.

1976-1990

CHEMET uzyskuje liczne międzynarodowe dopuszczenia i certyfikaty, w tym TÜV Hannover na produkcję przenośnych zbiorników na chlor, amoniak i freon. Firma podpisuje również umowę licencyjną z ABB LHT na produkcję chłodnic powietrznych.

Czas LPG

1990-1991

Dynamiczny wzrost popytu na naziemne zbiorniki LPG w Niemczech przyczynia się do poszerzenia asortymentu CHEMETU. Firma uzyskuje wszystkie niezbędne certyfikaty, potrzebne do eksportu zbiorników LPG na rynek niemiecki.

1992-1993

CHEMET otrzymuje amerykański certyfikat systemu jakości ASME U-stamp, dopuszczający produkcję kotłów i zbiorników ciśnieniowych. Jednocześnie uruchomiona zostaje produkcja zbiorników LPG na rynek polski, zgodna z wymaganiami UDT. Zakład zostaje przekształcony w spółkę akcyjną – Z.A.Ch. CHEMET S.A.

1997-1999

Firma zostaje uhonorowana certyfikatem jakości ISO 9001 wydanym przez Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. Zakończenie inwestycji w Strzybnicy – otwarcie zakładu produkującego naziemne i podziemne zbiorniki LPG o wydajności 8000 szt. rocznie. Rozpoczęcie programu restrukturyzacji Spółki.

Dekada zmian i innowacji


2002

Prywatyzacja Spółki i dokończenie procesów restrukturyzacji. Wdrożenie do seryjnej produkcji modułowych stacji paliw LPG we współpracy z firmą EMGAZ Sp. z o.o.

2003-2004

Szybki rozwój produkcji zbiorników cystern kolejowych na LPG, chlor, amoniak i inne chemikalia. Rozpoczęcie seryjnej produkcji stacji autogazu. 2005 Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego SAP R/3, klasy ERP II.

2008-2010

Realizacja projektu naukowo-badawczego z NOT i Politechniką Krakowską w zakresie projektowania i produkcji kriogenicznego ISO-kontenera do transportu LNG i gazów atmosferycznych – tlenu, argonu i azotu. Uruchomienie linii montażowej do produkcji zbiorników cystern kolejowych ze stali kwasoodpornych. Budowa pierwszych modułowych stacji autogazu w Republice Południowej Afryki oraz wejście ze zbiornikami LPG na rynek rosyjski oraz rynek krajów Bliskiego Wschodu.

2011

Realizacja projektu naukowo-badawczego z NOT i Politechniką Krakowską w zakresie projektowania i produkcji typoszeregu stacjonarnych zbiorników kriogenicznych do magazynowania LNG i gazów atmosferycznych. Rozpoczęcie, jako pierwsza firma w Polsce, produkcji kompletnych instalacji zbiornikowych LNG (stacji regazyfikacji).

Teraźniejszość

2012

Budowa pierwszych stacji regazyfikacji LNG w Bukowinie Tatrzańskiej i Białce Tatrzańskiej. Tylko w pierwszym roku uruchomiono 4 stacje regazyfikacji na Podhalu.

2013

Zakończenie procesu projektowania, produkcji i certyfikacji pierwszej kompletnej cysterny kolejowej na gazy węglowodorowe (np. propan, butan, LPG i ich mieszaniny) o pojemności 112 m3.

2015

Przeniesienie Wydziału Produkcji Zamiejscowej na ulicę Zagórską 167 w Tarnowskich Górach. W nowej lokalizacji uruchomiono linie do produkcji zbiorników LPG oraz zbiorników cystern kolejowych.

2020

Nabycie aktywów francuskiego konkurenta GLI SAS. Powstanie Spółki córki na rynku francuskim CHEMET GLI SAS. Następuje proces pełnej internacjonalizacji firmy.


Doświadczenie i jakość

Te dwa kluczowe pojęcia już od 75 lat pozwalają nam tworzyć podstawy stabilnego rozwoju CHEMETU w dziedzinie urządzeń ciśnieniowych.

To właśnie nasze wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, produkcji oraz montażu zarówno aparatury, jak i zbiorników ciśnieniowych, a także rygorystyczne przestrzeganie procedur jakości umożliwiło produktom naszej firmy zdobycie międzynarodowego uznania.

Dziś, łącząc tradycję z najnowszymi technologiami, rozwijamy w CHEMECIE innowacyjność oraz elastyczność. Dzięki temu potrafimy dostosowywać ofertę do zmieniających się potrzeb i wymagań naszych klientów oraz wspólnie tworzyć unikalne i efektywne rozwiązania technologiczne.

Wierzymy, że nasza filozofia działania, charakteryzująca się indywidualnym podejściem do klienta, zapewni nam stabilną pozycję wysoko wyspecjalizowanego, kompleksowego dostawcy zbiorników i urządzeń ciśnieniowych oraz przyczyni się do kontynuacji rozwoju firmy, w ramach globalizującej się gospodarki światowej.

Zespół Grupy CHEMET


Członkostwo w organizacjach

Chemet SA należy do następujących organizacji:


Dotacje z Unii Europejskiej