W czwartek 27.06.2019 roku CHEMET S.A. wziął udział w Pierwszym Zgromadzeniu Polskiej Platformy LNG. 

Na wydarzeniu poruszone zostały tematy związkowe, jak i dotyczące bieżącej sytuacji na rynku LNG i jego perspektyw na przyszłe lata. 

Polska Platforma LNG powstała w celu promowania LNG jako nowego i czystszego paliwa do transportu drogowego i żeglugi morskiej. LNG jest kierunkiem w stronę zrównoważonego transportu. Polska Platforma LNG dąży do zaktywizowania działań na rzecz rozwoju i wsparcia rynku LNG w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania potencjału LNG, koncentrując się na zacieśnianiu współpracy pomiędzy gospodarką, nauką i administracją, a także tworzenia warunków do współpracy międzynarodowej.