Za nami Forum Paliw Gazowych, coroczne spotkanie organizowane przez Polską Organizację Gazu Płynnego.
Tematyka Forum jest odzwierciedleniem realnych wyzwań stojących przed sektorem gazu płynnego.
W tym roku nasz kolega z CHEMET GLI SAS Piotr Siudej wziął udział w panelu dyskusyjnym pt. „Nowe wyzwania dla rynku butlowego w Polsce”.