Firma społecznie odpowiedzialna

Grupa CHEMET jest marką globalną, ale silnie związaną z miejscem pochodzenia. Utożsamiamy się z lokalną społecznością Śląska i Tarnowskich Gór, a także rejonów Francji takich jak Nowa Akwitania i Dolny Ren.

Rozumiemy, że jako duży podmiot gospodarczy mamy duży wpływ na swoje otoczenie. Staramy się na bieżąco monitorować problemy i potrzeby naszych pracowników i mieszkańców regionu oraz brać aktywny udział w kreowaniu bardziej przyjaznej dla nas wszystkich rzeczywistości.


Angażujemy się

Umowa sponsorska z TS Gwarek

Powiedzenie “sport to zdrowie” jest tyleż powszechne, co prawdziwe, warto więc wspierać różnorodne inicjatywy sportowe. Jest to ważna działalność na rzecz społeczeństwa, zwłaszcza dziś, kiedy podwórka świecą pustkami, a choroba cywilizacyjna, jaką jest otyłość, dotyka coraz młodsze osoby.
Właśnie dlatego Chemet jest sponsorem strategicznym TS Gwarek.

Edukacja młodzieży

Chemet to jeden z największych pracodawców w powiecie tarnogórskim.
Na bieżąco obserwujemy zmiany zachodzące na lokalnym i globalnym rynku pracy i chcemy pomagać młodym ludziom w podejmowaniu aktywności zawodowej. Dlatego podpisaliśmy porozumienie z Politechniką Śląską i Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, czyli popularnym Mechanikiem.
Już we wrześniu ruszy w tej szkole klasa branżowa, która wyposaży przyszłych absolwentów w wiedzę i umiejętności poszukiwane na rynku pracy.

Wsparcie dla pracowników

Zyski firmy wypracowują zatrudnione w niej osoby. Aby ich praca mogła być efektywna, firma powinna dołożyć wszelkich starań, by pracownicy czuli się dobrze, bezpiecznie. Ogromny wpływ na komfort psychiczny każdego człowieka ma bezpieczeństwo finansowe, dlatego oprócz godnych wynagrodzeń i terminowych wypłat, Chemet zapewnia swoim pracownikom fundusz pożyczkowy, który na oferuje pomoc w trudnej sytuacji na dogodnych, preferencyjnych warunkach.

Chemet bez barier

W Polsce około 5 milionów osób jest niepełnosprawnych. Na co dzień napotykają one mnóstwo przeszkód, które utrudniają im normalne funkcjonowanie. Bariery społeczne zanikają, zostało jednak dużo do zrobienia w kwestii urbanistyki i architektury.
Zdając sobie z tego sprawę, przystosowaliśmy cały biurowiec Chemet Business Center do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością – bez przeszkód można się po nim poruszać na wózku inwalidzkim. Potwierdza to certyfikat przyznany nam przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim.

Walka ze smogiem

Smog jest jednym z największych problemów Śląska. Jako firma z branży LPG dysponujemy wiedzą, która może przyczynić się ograniczenia zanieczyszczeń powietrza powstających m.in. w wyniku spalania węgla. Chętnie dzielimy się tą wiedzą podczas różnorakich spotkań. W listopadzie 2017 roku braliśmy udział w I Tarnogórskiej Konferencji Antysmogowej ,,Wysoka świadomość ≠ Niska emisja”, której założeniem było promowanie rozwiązań zmierzających do ograniczenia występowania smogu w powiecie tarnogórskim. Reprezentował nas Wiceprezes Zarządu, pan Piotr Frycz, który wygłosił prezentację na temat korzyści wynikających ze stosowania gazu LPG zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w samochodowych instalacjach gazowych. Jesteśmy otwarci na udział w innych tego typu spotkaniach i projektach poświęconych walce z niską emisją.

Działalność charytatywna

Uważamy, że wysoka pozycja na rynku zobowiązuje – mamy możliwość niesienia pomocy tam, gdzie jest ona potrzebna i staramy się to robić. Często jest to pomoc doraźna, tak jak organizowane zbiórki na rzecz ciężko chorych czy lokalnych schronisk dla zwierząt. Inne projekty wspieramy cyklicznie, tak jak Fundację Rozwoju Kardiochirurgii imienia profesora Zbigniewa Religi w Zabrzu.