W ostatnim czasie CHEMET S.A. uczestniczył w konferencji „Edukacja Dualna – EDUAL” zorganizowanej przez Politechnikę Śląską.

Spotkanie koncentrowało się na zagadnieniach modeli kształcenia kadry inżynierskiej i technicznej przy aktywnym udziale szeroko pojętego biznesu.

Impreza odbyła się w trybie zdalnym.

Poniżej link, w którym znajdziecie więcej informacji o tym wydarzeniu:

http://www.edual.polsl.pl/