Pobierz plik zaproszenia do składania propozycji cenowych

Dziękujemy za duże zainteresowanie naszą propozycją współpracy. Informujemy o zakończeniu procesu składania propozycji cenowych. W najbliższym czasie poinformujemy wybrane firmy, które zostaną zaproszone do etapu indywidualnych negocjacji.

Od blisko trzech lat GRUPA CHEMET, w skład której wchodzi CHEMET S.A. w Polsce oraz CHEMET GLI SAS we Francji, jest największym, zlokalizowanym w Unii Europejskiej, producentem zbiorników stacjonarnych, zbiorników transportowych, butli, cystern samochodowych oraz cystern kolejowych na gazy skroplone.
Prawie osiem dekad doświadczenia CHEMET S.A. i pięć dekad CHEMET GLI SAS w projektowaniu i produkcji wysoce wyspecjalizowanej aparatury ciśnieniowej dla największych, światowych firm, jak i dla klientów indywidualnych, przyczyniły się do zbudowania wiodącej pozycji na rynku gazów skroplonych w Europie. Podstawowe dane o GRUPIE CHEMET:

• 1100 pracowników w Polsce i we Francji,
• 145 mln EUR – przychód Grupy w 2021,
• 4 zakłady produkcyjne (2 w Polsce i 2 we Francji),
• CHE MET GLI Services – sieć 15 centrów serwisowych LPG zlokalizowanych na terytorium całej Francji,
• sieć 29 autoryzowanych przez CHEMET S.A. magazynów fabrycznych w Polsce,
• sieć 7 autoryzowanych dystrybutorów w Europie, Azji i Afryce.

Wchodząca w skład Grupy spółka CHEMET S.A. posiada zakłady produkcyjne o łącznej powierzchni prawie 60 OOO m2 w dwóch lokalizacjach w Tarnowskich Górach:

Zakład produkcyjny- 1 {siedziba główna) ul. Sienkiewicza, gdzie produkujemy:

• zbiorniki cystern kolejowych ze stali węglowej i kwasoodpornej,
• zbiorniki transportowe na gazy skroplone,
• zbiorniki kriogeniczne,
• aparaturę procesową.

Zakład produkcyjny- 2 (ok. 4 km od siedziby głównej) ul. Zagórska, gdzie produkujemy:

• zbiorniki cystern kolejowych ze stali węglowej,
• zbiorniki LPG,
• modułowe stacje napełniania LPG,
• wagony cysterny.

W związku z dynamicznym rozwojem i umacnianiem wizerunku rynkowego, Chemet SA zainteresowany jest pozyskaniem partnera dla świadczenia usługi sprzątania i innych usług o podobnym charakterze, w perspektywie długoterminowej, wieloletniej współpracy.
Warunki i zakre informacji do zawarcia w dokumenrie „Propozycji cenowej” :
I. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług do 90 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, której zakres i warunki zostaną ustalone w trakcie negocjacji. Negocjacje toczone będą z podmiotami, których warunki cenowe, jakość usług potwierdzona referencjami oraz potencja! wykonawczy, zostaną pozytywnie ocenione przez Zarząd Chemet SA.


li. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Zaproszenia. Warunki finansowe i techniczne oraz sposób określenia ceny na usługi sprzątania i innych usług o podobnym charakterze znajdują się w załączniku nr 2 do Zaproszenia. Specyfikacja środków higieny wraz z miesięcznym zapotrzebowaniem dla podania proponowanych cen na środki higieny, znajduje się w załączniku nr 3.


Ili. Oferent przedłoży informację o zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z informacjami szczegółowymi:

  • początek rozpoczęcia działalności gospodarczej
  • forma prawna
  • liczba zatrudnionych (na 31.12) w latach 2019, 2020, 2021, na dzień złożenia propozycji cenowej
  • zakres ulgi PFRON
  • przychód za lata 2019, 2020 i 2021 wraz z prognozą przychodu na 2022 r.
  • informacji o planowanej ilości etatów do świadczenia usług dla zakładu przy ul. Sienkiewicza i zakładu przy ulicy Zagórskiej
  • lista firm, dla których świadczone są usługi o podobnym charakterze
  • listy referencyjne
  • kopia polisy OC
  • inne informacje istotne z punku widzenia charakteru świadczonych usług

IV. Spośród złożonych propozycji cenowych Zamawiający dokona wyboru trzech oferentów, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji w sprawie zawarcia Umowy o świadczenie usług i dostawy środków higieny.

V. Termin wizyty i lustracji zakładów: 21.10.2022 godz. 10:00- 13:00 po uprzednim zgłoszeniu uczestnictwa.


VI. Propozycję należy sporządzić w języku polskim.


VII. Termin złożenia propozycji cenowej 15.11.2022 r. w formie pisemnej w sekretariacie Chemet SA. Kontakt: sekretariat@chemet.com.pl; tel. +48 32 39 33 222; ul. Sienkiewicza 47, 42-600 Tarnowskie Góry


VIII. Informacje i kontakt: Karina Legierska Kierownik d/s BHP; email: klegierska@chemet.com.pl ul. Sienkiewicza 47, 42-600 Tarnowskie Góry

Pobierz plik zaproszenia do składania propozycji cenowych